Sərgi bölmələri

 • Neft və ya qaz yataqlarında çıxartma işləri;
 • Geofizika və geologiya;
 • Neft və qaz quyularının tikintisi və işlənməsi;
 • Platformalar və üzən qazma qurğuları;
 • Qaz çıxartma sənayesi üçün avadanlıqların layihələşdirilməsi, istehsalı və texniki qulluq;
 • Boruların salınması və boru kəmərlərinin təhlükəsizlik sistemlərinin təminatı;
 • Neft və qaz emalı və neft-kimya məhsulları;
 • Karbohidrogenlərin nəql etdirilməsi;
 • Energetika sektorunda tikinti-montaj işləri;
 • Neft və qaz saxlama sistemlərinin təmin edilməsi;
 • Xüsusi texnikanın, texniki qulluq üçün ümumi işlək və dublyor elementlərin və ehtiyat hissələrinin istehsalı;
 • Maliyyə və hüquqi xidmətlər;
 • Kimya sənayesi;
 • Kimya sənayesi üçün xammal;
 • Kimya məhsullarının istehsalı.

Tərəfdaşlar