25-ci Yubiley Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi

29 may - 1 iyun 2018 • Bakı Ekspo Mərkəzi

Sərgi » Fəaliyyət sahələri

 • Neft və ya qaz yataqlarında çıxartma işləri;
 • Geofizika və geologiya;
 • Qaz və neft quyularının tikintisi və işlənməsi;
 • Platformalar və üzən qazıma qurğuları;
 • Qaz çıxartma sənayesi üçün avadanlıqların layihələşdirilməsi, istehsalı və texniki qulluq;
 • Boruların salınması və boru kəmərlərinin təhlükəsizlik sistemlərinin təminatı;
 • Neft və qaz emalı və neft-kimya məhsulları;
 • Karbohidrogenlərin nəql etdirilməsi;
 • Energetika sektorunda tikinti-montaj işləri;
 • Neft və qaz saxlama sistemlərinin təmin edilməsi;
 • Xüsusi texnikanın, texniki qulluq üçün ümumi işlək və dublyor elementlərin və ehtiyat hissələrinin istehsalı;
 • Maliyyə və hüquqi xidmətlər.
 • Kimya sənayəsi
 • Kimya sənayesi üçün xammal
 • Kimya məhsullarının istehsalı

Xəbərlər

Bütün xəbərlər